SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Julius Tallberg-Kiinteistöt: energiaremontit parantavat energiatehokkuutta ja pienentävät hiilidioksidipäästöjä

Julius Tallberg-Kiinteistöt on vastuullinen kiinteistöomistaja, joka on aktiivisesti mukana pääkaupunkiseudun ilmastotalkoissa. Yrityksellä on konkreettisia tavoitteita ja keinoja vähentää kiinteistöjen haitallisia ympäristövaikutuksia. Työtä tehdään yhdessä asiantuntijakumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. He haluavat olla kehittämässä toimitilojaan vastuullisesti.

Vuoden 2020 aikana Tallberg toteutti 10 kohteessa energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, joiden yhteisvaikutukset ovat merkittävät myös kiinteistöjen hiilijalanjäljen kannalta.

Haluamme pienentää hiilijalanjälkeämme entisestään

Kiinteistösalkun hiilidioksidipäästöt laskivat huomattavasti: yli 520 tonnia vuodessa ja elinkaaren aikana säästyy reilusti yli 10 000 tonnia, mikä vastaa lähes 35 000 edestakaista yhden henkilön suorittamaa Keski-Euroopan lentomatkaa.

”Tänä keväänä meillä valmistuu laskelma kiinteistöjemme todellisesta hiilijalanjäljestä, mikä antaa lisää tietoa toimintamme edelleen kehittämiselle. Laskelman perusteella saamme lisätietoa hiilijalanjälkemme muodostumisesta ja pystymme arvioimaan toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiselle”, kertoo Tallbergin toimitusjohtaja Timo Valtonen.

Samaan aikaan energiankulutuksessa tapahtui hyvää kehitystä:

  • kiinteistöjen lämmitysenergian kulutus laski vuositasolla yli 2 300 MWh ja sähkön kulutus lähes 1 200 MWh vuodessa
  • kiinteistöjen energiankulutus pienenee noin 19 prosenttia ja tehtyjen energiainvestointien takaisinmaksuaika jää alle 6 vuoteen.

Energiaremonteissa yhdistetiin EcoRealin ja Tallbergin osaaminen

Kohteissa uusittiin rakennusautomaatiojärjestelmät ja varustettiin ilmanvaihdon ohjaus hiilidioksidi- ja lämpötila-anturein, modernisoitiin ilmanvaihtoa uusimalla ilmavaihtokoneiden puhaltimet, valaistusta uusittiin LED-valaisimin ja lisättiin lämmöntalteenottoja.

Projekti alkoi alkuvuodesta 2020 ja suurin osa valmistui 2021 alkuun mennessä. Kaikissa kohteissa asiakkaiden eli tilojen käyttäjien liiketoiminta oli käynnissä energiaremonttien aikana. Projektin jälkeen kohteet siirtyvät EcoRealin energiamanageroinnin piiriin, jolla varmistetaan säästöjen toteutuminen myös tulevina vuosina.

Merkityksellistä työtä ilmastonmuutosta vastaan

”On hienoa olla mukana vastuullisten kiinteistöomistajien kanssa tekemässä merkityksellistä työtä ilmastonmuutosta vastaan. Julius Tallberg-Kiinteistöt on hyvä esimerkki siitä, miten voimme omalla toiminnallamme tukea asiakkaittemme onnistumista ympäristötavoitteiden saavuttamisessa”, toteaa EcoReal Oy:n toimitusjohtaja Janne Rytkönen

EcoReal on tehnyt ko. kohteisiin energiakatselmukset jo aiemmin ja nyt tehdyt hankkeet toteutettiin projektinjohtourakkana. EcoReal toimi hankkeiden päätoteuttajana vastaten suunnittelusta ja toteutuksesta avaimet käteen -periaatteella. Huolellisella suunnittelulla varmistettiin kustannustehokkaat ratkaisut, ja valintoja muun muassa alihankkijoiden osalta tehtiin avoimesti yhteistyössä tilaajan kanssa.

Lisätietoja

Timo Valtonen, Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj, timo.valtonen@tallberg.fi, 050 364 8737

Janne Rytkönen, EcoReal Oy, janne.rytkonen@ecoreal.fi, 040 532 2261