SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Kruunuasuntojen seitsemäs GRI-tason yritysvastuuraportti on nyt julkaistu

Kruunuasunnot on seurannut vastuullisuustyönsä toteutumista vuosittain yritysvastuuraportoinnin kautta. Raportointia on tehty GRI-standardien vaatimalla tasolla. GRI (Global Reporting Initiative) on kansainvälinen standardimuotoinen ja yleisesti hyväksytty toimintamalli yritysvastuun raportointiin. Nyt julkaistu raportti on jo seitsemäs laatuaan ja EcoReal on ollut matkassa mukana alusta asti.

Ensimmäinen Kruunuasuntojen GRI-tason raportti tehtiin vuodelta 2017, jolloin määriteltiin Kruunuasuntojen toiminnalle olennaiset vastuullisuusnäkökulmat. Tämän jälkeen vastuullisuustyötä ohjaava vastuullisuusohjelma tavoitteineen on päivitetty kertaalleen vuosille 2020–2023. Samassa yhteydessä laadittiin hiilineutraaliuden tiekartta, jossa linjattiin tavoite saavuttaa hiilineutraali kiinteistöjen energiankäyttö vuoteen 2030 mennessä. Yhteistyö on jatkunut ja vastuullisuustyötä on edistetty aina vuosittain GRI-standardien vaatimalla tasolla.

”Kestävä kehitys on toiminnassamme arkipäivää, sillä se ohjaa strategiamme lisäksi päivittäistä liiketoimintaamme. Vastuullisuustyömme ytimessä on ollut niin asukkaiden kuin henkilöstön hyvinvointi, kiinteistökannan kehitys kohti hiilineutraalia asumista sekä liiketoiminnan eettisyyden varmistaminen. Selkeät tavoitteet ovat tuoneet vastuullisuustyöhömme selkeyttä ja suunnitelmallisuutta, minkä lisäksi vuosittainen toiminnan seuranta on antanut meille hyvän kuvan työn onnistumisesta ja mahdollisista kehitystoimenpiteistä”, kertoo Kruunuasuntojen toimitusjohtaja Mika Karlsson.

”Kruunuasunnot on erinomainen esimerkki siitä, miten myös verraten pienet toimijat voivat raportoida vastuullisuudestaan kansainvälisten standardien mukaisesti helposti ja ymmärrettävästi. Aikaisemmin tämän tason raportointia tekivät pääasiassa isot pörssiyhtiöt. Pitkään jatkunut yhteistyö on luonut selkeät raamit ja vastuut raportoinnille. Näin aikaa jää sille tärkeimmälle eli toiminnan kehittämiselle”, avaa EcoRealin vastuullisuuspäällikkö Lotta Kauppinen.