SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Olemme nyt RAKLI ry:n jäseniä

ecoreal

Olemme nyt RAKLI ry:n jäseniä. Liiton jäsenenä olemme osaltamme mukana kehittämässä kiinteistö- ja rakentamisalaa sekä varmistamassa, että suomalainen toimintaympäristö kehittyy suotuisasti.

”Kiinteistöalan merkitys yhteiskunnalle tilojen tarjoajana, kansanvarallisuuden ylläpitäjänä, suurena työllistäjänä ja yhtenä Suomen kansantalouden moottoreista on merkittävä. Rakennettu ympäristö muodostaa yli 70 prosenttia kansanvarallisuudesta, ja rakennusinvestoinnit vastaavat kahdesta kolmasosasta kansantaloutemme vuosittaisista kiinteistä investoinneista. Rakennuksissa käytettävän ja rakentamiseen kuluvan energian osuus energian loppukäytöstä on yli 40 prosenttia ja kasvihuonepäästöistä lähes 40 prosenttia.” RAKLI:n Kiinteistöalan yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen merkitys -selvitys.

Kiinteistöalan merkitys yhteiskunnassa yleisesti ja erityisesti energiankäyttäjänä on merkittävä. Me EcoRealissa uskomme, että harjoittamalla vastuullista liiketoimintaa yhteiskunnallisesti merkittävällä toimialalla ja pienentämällä energiankulutusta nykyaikaisin menetelmin, voimme olla osana tekemässä sitä tärkeää työtä, jolla on oikeasti merkitystä.

Lisätietoja RAKLI:sta »