SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Tallberg julkaisi ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa yhdessä hiilineutraaliuden tiekartan kanssa

Vastuullisuus on ollut Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n liiketoiminnan ytimessä jo yrityksen perustamisesta saakka. Keväällä 2022 Tallberg laati yhteistyössä EcoRealin kanssa vastuullisuusohjelman, joka linjaa tärkeimmät vastuullisuusteemat ja tavoitteet tuleville vuosille. Kuluneen vuoden aikana yhteistyötä jatkettiin, kun Tallberg laati yhteistyössä EcoRealin kanssa vastuullisuusraportin vuodelta 2022. Raportoinnin ohessa laadittiin myös toimenpidesuunnitelma, jolla yritys etenee kohti tavoittelemaansa hiilineutraalia kiinteistökantaa.

Tuore vastuullisuusraportti kertoo vastuullisuustyön saavutuksista

Uunituoreessa Tallbergin vastuullisuusraportissa tarkastellaan yrityksen vastuullisuustyön toteutumista vuonna 2022. Tehdyistä toimenpiteistä ja saavutetuista tavoitteista kerrotaan teemoittain erilaisten nostojen ja tunnuslukujen kautta.

”Raportti antaa selkeän kokonaiskuvan Julius Tallberg-Kiinteistöjen vastuullisuustyöstä. Se nostaa esiin linjatut tavoitteet sekä niiden eteen tehdyt toimenpiteet. Kuvaavat case-esimerkit tuovat vastuullisuustyötä konkreettisesti esille, kun taas tunnusluvut tekevät työstä mitattavaa”, sanoo EcoRealin vastuullisuuspäällikkö Lotta Kauppinen.

Hiilineutraaliuden tiekartta linjaa toimenpiteet tuleville vuosille

Raportoinnin yhteydessä Tallbergille laadittiin hiilineutraaliuden tiekartta. Ensimmäiseksi kartoitettiin yrityksen lähtötilanne eli hiilijalanjälki, johon sisällytettiin kiinteistökannan energiankäytön lisäksi myös yhtiön omistamat ajoneuvot sekä palveluhankinnat, kuten korjaukset ja huolto. Laskennan jälkeen määriteltiin yritykselle konkreettiset lisätoimenpiteet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Hiilineutraalius tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin.

”Kehitämme kiinteistökantaamme etupainotteisesti ja olemme jo pitkään työskennelleet kiinteistöjemme energiatehokkuuden ja omavaraisuuden parantamiseksi. Tiekartta tehostaa työtämme ja toimii toimenpidesuunnitelmana, josta näemme helposti remonttien vaikutukset suhteessa kokonaispäästöihin”, Tallbergin kiinteistökehitysjohtaja Anne Tiainen linjaa.

Hiilijalanjäljen laskennan mukaan yli 60 % Tallbergin päästöistä muodostui kiinteistöihin ostetusta kaukolämmöstä. Tehdyt energiatehokkuustoimenpiteet ovat pudottaneet päästöjä jopa 19 % vuodesta 2022 bruttoneliöihin suhteutettuna. Selvityksen mukaan suunnitelluilla energiatehokkuustoimenpiteillä saadaan kiinteistökannan päästöjä vähennettyä vielä noin 4 % ja maalämpöremonteilla jopa 28 %. Omien toimien lisäksi kaukolämmön tuotantotavan siirtyminen pois fossiilisista polttoaineista vauhdittaa Tallbergin päästöjen vähenemistä.

Lisätietoja:

Anne Tiainen

Kiinteistökehitysjohtaja, Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj

anne.tiainen@tallberg.fi

Lotta Kauppinen

Vastuullisuuspäällikkö, EcoReal Oy

lotta.kauppinen@ecoreal.fi