SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Arkistot: Career stories

Oona on meidän innokas ja oma-aloitteinen diplomityöntekijä, jonka opinnot ovat pian päättymässä ja työura on alussa.

Opiskelen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta energiatekniikkaa ja valmistun energiatekniikan diplomi-insinööriksi syksyllä 2019. Sain ensikosketukseni EcoRealiin, kun etsin diplomityöpaikkaa. Halusin diplomityöni aiheen liittyvän energiatehokkuuden parantamiseen tai uusiutuvaan energiaan. EcoRealin toimintaan perehdyttyäni kiinnostukseni heräsi ja lähetin avoimen hakemuksen. EcoRealilta vastattiin nopeasti, että heillä voisi olla sopiva aihe diplomityölle.

Diplomityöni aiheeksi muodostui päivittäistavarakauppojen kylmäjärjestelmien energiatehokkuuden parantaminen. Valmiin aiheen lisäksi olen saanut EcoRealilta loistavat puitteet työn tekemiselle. Minun on annettu tehdä diplomityötä itsenäisesti, tukea ja ohjausta on ollut aina saatavilla tarpeen mukaan.

Diplomityöni lisäksi olen päässyt tekemään EcoRealilla myös muita monipuolisia ja mielenkiintoisia tehtäviä. On mahtavaa, että EcoRealilla annetaan mahdollisuus oppia ja kehittyä. Koen itseni onnekkaaksi, kun saan työskennellä kokeneiden asiantuntijoiden ympäröimänä. EcoRealilla on hyvä työilmapiiri ja huiput työkaverit, joiden ansiosta töihin on kiva tulla.

Antti Väisänen

Energia-asiantuntija

Antti Väisänen Antti on ollut mukana EcoRealin toiminnassa lähes alusta alkaen...

Lue Antin tarina »

Toni Sulonen

Projektipäällikkö

Toni Sulonen Toni on yksi meidän energisistä projektipäälliköistämme...

Lue Tonin tarina »

Leena Oiva

Vastuullisuusasiantuntija

Leena Oiva Leena on meidän rautainen vastuullisuuden ammattilainen.

Lue Leenan tarina »

Oona Niemelä

Diplomiasiantuntija

Oona Niemelä Oona on meidän innokas ja oma-aloitteinen diplomityöntekijä...

Lue Oonan tarina »

Arkistot: Career stories

Leena on meidän rautainen vastuullisuuden ammattilainen. Leena on työskennellyt vastuullisuuden parissa 2000-luvun alusta lähtien, ja hän ollut mukana vastuullisuuden kehittymisessä niin Suomessa kuin globaalisti.

Toimin EcoRealilla vastuullisuusasiantuntijana. Koulutukseltani on rakennus- ja ympäristönsuojelutekniikan diplomi-insinööri. Aloitin työurani Nokialla yrityksen hurjimpien kasvun vuosien aikana, ja Nokia oli vastavalmistuneelle insinöörille hieno ympäristö kasvaa. Nokialla tehtiin uraauurtavaa vastuullisuustyötä jo 2000-luvun alussa, ja sieltä mukaan ottamiani oppeja pystyn edelleen käyttämään hyväksi työssäni. Nokialta siirryin ympäristöjärjestö WWF:lle tekemään yhteistyötä ympäristönsuojelemiseksi suomalaisten yritysten kanssa.

Vastuullisuustyössä tapahtui käänne vuoden 2005 tienoilla, siihen saakka vastuullisuutta ei osattu nähdä tärkeänä osana liiketoimintaa. 2000-luvun lopulla suunta kuitenkin muuttui, ja yritykset alkoivat miettimään tapoja toimiakseen vastuullisemmin. Nykyisin vastuullinen liiketoiminta on yleinen tapa toimia ja pienetkin yritykset pohtivat vaikutuksiaan. EcoRealilla tarjoamme vastuullisuuspalveluita kaiken kokoisten yritysten tarpeisiin, olivat he sitten missä vaiheessa tahansa omassa vastuullisuustyössään.

Arvostan EcoRealilla erityisesti sitä, että minuun luotetaan ja kokemustani arvostetaan. Olen alusta saakka päässyt itse suuresti vaikuttamaan työnkuvaani ja tapaani tehdä töitä. Tuodessani esiin uuden idean saan yleensä innostuneen vastaanoton ja vapaat kädet idean jatkojalostukseen ja tuotteistamiseen. Erityisen motivoivaa on tehdä töitä yrityksessä, jonka tuottama hiilikädenjälki yli 1000 kertaa suurempi kuin jalanjälki, ja jonka ydinliiketoiminnan tavoite on vähentää asiakkaiden energiankulutusta ja ilmastopäästöjä.

Antti Väisänen

Energia-asiantuntija

Antti Väisänen Antti on ollut mukana EcoRealin toiminnassa lähes alusta alkaen...

Lue Antin tarina »

Toni Sulonen

Projektipäällikkö

Toni Sulonen Toni on yksi meidän energisistä projektipäälliköistämme...

Lue Tonin tarina »

Leena Oiva

Vastuullisuusasiantuntija

Leena Oiva Leena on meidän rautainen vastuullisuuden ammattilainen.

Lue Leenan tarina »

Oona Niemelä

Diplomiasiantuntija

Oona Niemelä Oona on meidän innokas ja oma-aloitteinen diplomityöntekijä...

Lue Oonan tarina »

Arkistot: Career stories

Toni on yksi meidän energisistä projektipäälliköistämme, joka hoitaa niin pienet kuin isot projektit hymyssä suin ”kyllä hoituu” -periaatteella. Toni vastaa myös Tampereen toimiston pyörittämisestä.

Olen koulutukseltani rakennustekniikan insinööri (AMK) ja töiden ohessa olen suorittanut lisäksi myös RET Pro ja KOKO -koulutukset. Työurani aikana olen työskennellyt muun muassa energiainsinöörinä Pirkanmaan osuuskaupalla usean vuoden ajan. Aloitin EcoRealilla projektipäällikkönä keväällä 2018. Työaikani kuluu pääsääntöisesti erilaisissa energiaremonttien rakennuttamistehtävissä, organisoiden projektien hallitun läpiviemisen yhteistyössä todella osaavan tukiorganisaation kanssa sekä Tampereen toimiston vetämisessä.

EcoRealilta löytyy laaja-alaisesti eri tekniikanalojen rautaisia ammattilaisia ja yrityksen filosofiaan kuuluu tietotaidon avoin jakaminen. Kukaan ei ole kaikkitietävä, joten käännetään heikkoudet mieluummin yhdessä vahvuuksiksi. Harvemmin voi tekemänsä työn todeta olevan eettisesti todella arvokasta, mutta työskentely energiatehokkuuden parissa nostaa hymyn korviin ja jokaisen päivän pääteeksi ilmastopäästöt ovat takuuvarmasti paremmalla tasolla kuin aamulla herätessä.

Työpäivät vierähtävät kuin siivillä, päivittäin kello juoksee ajatusta nopeammin ja yhtäkkiä onkin kohtiin lähdön aika. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä merkki siitä, että työnteko on mielekästä ja yrityksen tuki työnhyvinvoinnille on kunnossa. Päivittäisestä aherruksesta huolimatta tekemistä riittää, joten tule mukaan vahvistamaan nykyisiä toimintasektoreita tai kehittämään aivan uusia palvelukokonaisuuksia. Tehtäviä ja vastuuta on EcoRealilla paljon tarjolla, joten on itsestä kiinni miten paljon tehdä. Ole siis rohkeasti oma itsesi!

Antti Väisänen

Energia-asiantuntija

Antti Väisänen Antti on ollut mukana EcoRealin toiminnassa lähes alusta alkaen...

Lue Antin tarina »

Toni Sulonen

Projektipäällikkö

Toni Sulonen Toni on yksi meidän energisistä projektipäälliköistämme...

Lue Tonin tarina »

Leena Oiva

Vastuullisuusasiantuntija

Leena Oiva Leena on meidän rautainen vastuullisuuden ammattilainen.

Lue Leenan tarina »

Oona Niemelä

Diplomiasiantuntija

Oona Niemelä Oona on meidän innokas ja oma-aloitteinen diplomityöntekijä...

Lue Oonan tarina »

Arkistot: Career stories

Antti on ollut mukana EcoRealin toiminnassa lähes alusta alkaen. Antti on meidän luottopelaaja, energia-asiantuntija jolta hoituu myös energiamanagerin työt ja projektipäälliköiden sparraus energia-asioissa.

Olen koulutukseltani energiatekniikan diplomi-insinööri, ja pätevöitynyt energiakatselmoija (Motiva, LVI). Työskentelen EcoRealilla energia-asiantuntijana, toimenkuvani puitteissa pääsen toimimaan hyvin erilaisissa rooleissa ja projekteissa. Työskentelen vaihtelevasti asiantuntijana, energiamanagerina sekä avustan projektipäälliköitä useissa projektien eri vaiheissa. Koen, että Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta sekä aiemmista työpaikoista saatujen pohjatietojen voimin on ollut helppoa ja mielenkiintoista päästä toteuttamaan ja visioimaan uusia energiatehokkuustoimenpiteitä käytännössä.

Minua motivoi työssäni eniten juuri töiden monipuolisuus, tietotaidon jakaminen sekä mahdollisuus omassa työssäni kehittymiseen. Nykyisessä toimenkuvassani pääsen haastamaan itseäni, eivätkä työpäivät ole koskaan samanlaisia. Vaihtelevien työtehtävien ja projektien kautta oppii aina jotain uutta ja hyödyllistä.

Olen ollut mukana EcoRealin toiminnassa lähes alusta lähtien, ja on ollut mahtavaa päästä todistamaan yrityksen kasvutarinaa aitiopaikalta. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että yrityksen kasvun ja onnistuneiden rekrytointien ansiosta olemme saaneet rakennettua EcoRealiin erittäin vahvan asiantuntija pohjan. Osaavien omien alojensa ammattilaisten kanssa työskennellessä ratkeavat eteen tulevat haasteet helposti eikä aikaa kulu turhaan selvittelyyn. Uusien ideoiden ja toteutuksien suunnittelu sujuu helposti, koska aina on tiedossa henkilö jonka puoleen kääntyä. On hienoa työskennellä näin mukaansa tempaavassa työympäristössä ja huikeiden työkavereiden kanssa.

Antti Väisänen

Energia-asiantuntija

Antti Väisänen Antti on ollut mukana EcoRealin toiminnassa lähes alusta alkaen...

Lue Antin tarina »

Toni Sulonen

Projektipäällikkö

Toni Sulonen Toni on yksi meidän energisistä projektipäälliköistämme...

Lue Tonin tarina »

Leena Oiva

Vastuullisuusasiantuntija

Leena Oiva Leena on meidän rautainen vastuullisuuden ammattilainen.

Lue Leenan tarina »

Oona Niemelä

Diplomiasiantuntija

Oona Niemelä Oona on meidän innokas ja oma-aloitteinen diplomityöntekijä...

Lue Oonan tarina »