SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Arkistot: Career stories

Työskentelen EcoRealilla kehitys- ja projektipäällikön tehtävissä. Työtehtäviini kuuluvat rakennuttamisen- sekä energiaremonttien yksiköiden kehitystehtävät, sekä projektipäällikön tehtävät rakennuttamisen yksikössä. Työpäiväni ovat hyvinkin erilaisia, mikä lisää työn mielekkyyttä niiden sisältäessä sekä projektien johtamista, työmaakäyntejä sekä kehitystehtäviä.

Oma työhistoria rakennusalalta on kertynyt NCC Suomi Oy:n korjausrakentamisen parista, jossa työskentelin vajaa 9 vuotta erilaisissa työmaaorganisaation tehtävissä, hyvin erilaisten projektien parissa. Rakennustuotantotekniikan insinööritutkinnon lisäksi, olen opiskellut tuotantotalouden DI-tutkinnon.

Vankka työmaakokemus ja kehityshenkisyys ovat antaneet oivat työkalut työtehtävien toteuttamiseen sekä projekteissa, että kehitystehtävissä. Nyt käynnissä olevan laatujärjestelmän kehitysprojektin myötä saamme vakiinnutettua toimintamallejamme ja tätä myötä kehittymään ja tarjoamaan asiakkaillemme entistä laadukkaampaa palvelua ja lopputulosta.

Hakiessani EcoRealille mielenkiintoni herätti yrityksen ydintavoite rakentaa vastuullisuutta vähentämällä ilmastopäästöjä ja varmistaa ihmisten terveelliset ja turvalliset olosuhteet. Ajattelin, että tälläisessä rakentamisessa minäkin haluan olla mukana. Mukavien ja ammattitaitoisten työkavereiden lisäksi yrityksen henkilöstöedut ovat mukava bonus työn mielekkyyteen.

Antti Väisänen

Energia-asiantuntija

Antti Väisänen Antti on ollut mukana EcoRealin toiminnassa lähes alusta alkaen...

Lue Antin tarina »

Toni Sulonen

Aluepäällikkö

Toni Sulonen Toni on Tampereen toimiston aluepäällikkö...

Lue Tonin tarina »

Leena Oiva

Johtava vastuullisuusasiantuntija

Leena Oiva Leena on meidän rautainen vastuullisuuden ammattilainen.

Lue Leenan tarina »

Timo Junttila

Tekninen manageri

Timo Junttila Timo on meidän osaava ja ammattitaitoinen tekninen manageri..

Lue Timon tarina »

Katja Koskinen

Kehitys- ja projektipäällikkö

Katja Koskinen Katja on meidän vahvan korjausrakentamisen taustan omaava kehitys- ja projektipäällikkö…

Lue Katjan tarina »

Arkistot: Career stories

Timo aloitti EcoRealilla syksyllä 2018, ja hän toimii yrityksessä teknisenä managerina Sagax Asset Management Oy:n asiakuudessa. Hänen työnkuvaansa sisältyy vahvasti mm. kiinteistöjen ylläpito, projektien hoito, vuokralaismuutokset, kustannuksien seuranta ja budjetointi sekä hankintojen kilpailutukset.

Timon työura alkoi 1990 -luvulla teollisuuden kunnossapidossa, ja hän valmistui koneinsinööriksi Kokkolan ammattikorkeakoulusta vuonna 2005. Valmistumisen jälkeen Timo työskenteli konepajateollisuudessa projektinjohtotehtävissä ja johti nostovälineiden huoltotoimintaa, sekä toimi kansainvälisessä kaupassa. Työura jatkui kiinteistöjen parissa kiinteistöhuollon ja tekniikan johtamisen tehtävissä, joista Timolla on vankka 10 vuoden kokemus. Työhistorian vuoksi siirtyminen teknisen managerin tehtäviin tuntui luonnolliselta askeleelta.

Timo pitää teknisen managerin työn suuresta vaihtelevuudesta, sillä monipuolisessa työssä tapaa päivittäin paljon uusia ihmisiä, ja päivän suunnitelmat voivat muuttua nopeasti. Silloin on mahdollisuus oppia uutta ja kehittyä työssä sekä haastaa itseään jatkuvasti. Tämä tekee työstä kiinnostavaa ja innostavaa. EcoRealin hyvä yhteistyöhenki tuo mielekkyyttä työhön ja laajan asiantuntijaverkoston apuun voi aina tarvittaessa kääntyä.

”Koen työni tärkeäksi ja kiinteistöalalla ammatillista osaamistani sekä pitkää kokemustani arvostetaan. Meillä on EcoRealilla hyvä porukka ja puhallamme yhteen hiileen. Tästä on hyvä jatkaa osana EcoRealin tiimiä myös tulevaisuudessa”, toteaa Timo.

Antti Väisänen

Energia-asiantuntija

Antti Väisänen Antti on ollut mukana EcoRealin toiminnassa lähes alusta alkaen...

Lue Antin tarina »

Toni Sulonen

Aluepäällikkö

Toni Sulonen Toni on Tampereen toimiston aluepäällikkö...

Lue Tonin tarina »

Leena Oiva

Johtava vastuullisuusasiantuntija

Leena Oiva Leena on meidän rautainen vastuullisuuden ammattilainen.

Lue Leenan tarina »

Timo Junttila

Tekninen manageri

Timo Junttila Timo on meidän osaava ja ammattitaitoinen tekninen manageri..

Lue Timon tarina »

Katja Koskinen

Kehitys- ja projektipäällikkö

Katja Koskinen Katja on meidän vahvan korjausrakentamisen taustan omaava kehitys- ja projektipäällikkö…

Lue Katjan tarina »

Arkistot: Career stories

Leena on meidän rautainen vastuullisuuden ammattilainen. Leena on työskennellyt vastuullisuuden parissa 1990-luvun lopulta lähtien, ja hän ollut mukana vastuullisuuden kehittymisessä niin Suomessa kuin globaalisti.

Toimin EcoRealilla johtavana vastuullisuusasiantuntijana. Koulutukseltani olen rakennus- ja ympäristönsuojelutekniikan diplomi-insinööri. Aloitin työurani Nokialla yrityksen hurjimpien kasvun vuosien aikana, ja Nokia oli vastavalmistuneelle insinöörille hieno ympäristö kasvaa. Nokialla tehtiin uraauurtavaa vastuullisuustyötä jo 2000-luvun alussa, ja sieltä mukaan ottamiani oppeja pystyn edelleen käyttämään hyväksi työssäni. Nokialta siirryin ympäristöjärjestö WWF:lle tekemään yhteistyötä ympäristön suojelemiseksi suomalaisten yritysten kanssa.

Vastuullisuustyössä tapahtui käänne vuoden 2005 tienoilla, kun siihen saakka vastuullisuutta ei oltu osattu nähdä tärkeänä osana liiketoimintaa. 2000-luvun lopulla suunta kuitenkin muuttui, ja yritykset alkoivat miettiä tapoja toimiakseen vastuullisemmin. Nykyisin vastuullinen liiketoiminta on yleinen tapa toimia ja pienetkin yritykset pohtivat vaikutuksiaan. EcoRealilla tarjoamme vastuullisuuspalveluita kaiken kokoisten ja kaikkien alojen yritysten tarpeisiin, olivat he sitten missä vaiheessa tahansa omassa vastuullisuustyössään.

Arvostan EcoRealilla erityisesti sitä, että minuun luotetaan ja kokemustani arvostetaan. Olen alusta saakka päässyt itse suuresti vaikuttamaan työnkuvaani ja tapaani tehdä töitä. Tuodessani esiin uuden idean saan yleensä innostuneen vastaanoton ja vapaat kädet idean jatkojalostukseen ja tuotteistamiseen. Erityisen motivoivaa on tehdä töitä yrityksessä, jonka tuottama hiilikädenjälki yli 1000 kertaa suurempi kuin jalanjälki, ja jonka ydinliiketoiminnan tavoite on vähentää asiakkaiden energiankulutusta ja ilmastopäästöjä.

Antti Väisänen

Energia-asiantuntija

Antti Väisänen Antti on ollut mukana EcoRealin toiminnassa lähes alusta alkaen...

Lue Antin tarina »

Toni Sulonen

Aluepäällikkö

Toni Sulonen Toni on Tampereen toimiston aluepäällikkö...

Lue Tonin tarina »

Leena Oiva

Johtava vastuullisuusasiantuntija

Leena Oiva Leena on meidän rautainen vastuullisuuden ammattilainen.

Lue Leenan tarina »

Timo Junttila

Tekninen manageri

Timo Junttila Timo on meidän osaava ja ammattitaitoinen tekninen manageri..

Lue Timon tarina »

Katja Koskinen

Kehitys- ja projektipäällikkö

Katja Koskinen Katja on meidän vahvan korjausrakentamisen taustan omaava kehitys- ja projektipäällikkö…

Lue Katjan tarina »

Arkistot: Career stories

Toni on Tampereen toimiston aluepäällikkö, joka hoitaa niin pienet kuin isot projektit hymyssä suin ”kyllä hoituu” -periaatteella.

Olen koulutukseltani rakennustekniikan insinööri (AMK) ja töiden ohessa olen suorittanut lisäksi myös RET Pro ja KOKO -koulutukset. Työurani aikana olen työskennellyt muun muassa energiainsinöörinä Pirkanmaan osuuskaupalla usean vuoden ajan. Aloitin EcoRealilla projektipäällikkönä keväällä 2018. Työaikani kuluu pääsääntöisesti erilaisissa energiaremonttien rakennuttamistehtävissä, organisoiden projektien hallitun läpiviemisen yhteistyössä todella osaavan tukiorganisaation kanssa sekä Tampereen toimiston vetämisessä.

EcoRealilta löytyy laaja-alaisesti eri tekniikanalojen rautaisia ammattilaisia ja yrityksen filosofiaan kuuluu tietotaidon avoin jakaminen. Kukaan ei ole kaikkitietävä, joten käännetään heikkoudet mieluummin yhdessä vahvuuksiksi. Harvemmin voi tekemänsä työn todeta olevan eettisesti todella arvokasta, mutta työskentely energiatehokkuuden parissa nostaa hymyn korviin ja jokaisen päivän pääteeksi ilmastopäästöt ovat takuuvarmasti paremmalla tasolla kuin aamulla herätessä.

Työpäivät vierähtävät kuin siivillä, päivittäin kello juoksee ajatusta nopeammin ja yhtäkkiä onkin kohtiin lähdön aika. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä merkki siitä, että työnteko on mielekästä ja yrityksen tuki työnhyvinvoinnille on kunnossa. Päivittäisestä aherruksesta huolimatta tekemistä riittää, joten tule mukaan vahvistamaan nykyisiä toimintasektoreita tai kehittämään aivan uusia palvelukokonaisuuksia. Tehtäviä ja vastuuta on EcoRealilla paljon tarjolla, joten on itsestä kiinni miten paljon tehdä. Ole siis rohkeasti oma itsesi!

Antti Väisänen

Energia-asiantuntija

Antti Väisänen Antti on ollut mukana EcoRealin toiminnassa lähes alusta alkaen...

Lue Antin tarina »

Toni Sulonen

Aluepäällikkö

Toni Sulonen Toni on Tampereen toimiston aluepäällikkö...

Lue Tonin tarina »

Leena Oiva

Johtava vastuullisuusasiantuntija

Leena Oiva Leena on meidän rautainen vastuullisuuden ammattilainen.

Lue Leenan tarina »

Timo Junttila

Tekninen manageri

Timo Junttila Timo on meidän osaava ja ammattitaitoinen tekninen manageri..

Lue Timon tarina »

Katja Koskinen

Kehitys- ja projektipäällikkö

Katja Koskinen Katja on meidän vahvan korjausrakentamisen taustan omaava kehitys- ja projektipäällikkö…

Lue Katjan tarina »

Arkistot: Career stories

Antti on ollut mukana EcoRealin toiminnassa lähes alusta alkaen. Antti on meidän luottopelaaja, energia-asiantuntija jolta hoituu myös energiamanagerin työt ja projektipäälliköiden sparraus energia-asioissa.

Olen koulutukseltani energiatekniikan diplomi-insinööri, ja pätevöitynyt energiakatselmoija (Motiva, LVI). Työskentelen EcoRealilla energia-asiantuntijana, toimenkuvani puitteissa pääsen toimimaan hyvin erilaisissa rooleissa ja projekteissa. Työskentelen vaihtelevasti asiantuntijana, energiamanagerina sekä avustan projektipäälliköitä useissa projektien eri vaiheissa. Koen, että Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta sekä aiemmista työpaikoista saatujen pohjatietojen voimin on ollut helppoa ja mielenkiintoista päästä toteuttamaan ja visioimaan uusia energiatehokkuustoimenpiteitä käytännössä.

Minua motivoi työssäni eniten juuri töiden monipuolisuus, tietotaidon jakaminen sekä mahdollisuus omassa työssäni kehittymiseen. Nykyisessä toimenkuvassani pääsen haastamaan itseäni, eivätkä työpäivät ole koskaan samanlaisia. Vaihtelevien työtehtävien ja projektien kautta oppii aina jotain uutta ja hyödyllistä.

Olen ollut mukana EcoRealin toiminnassa lähes alusta lähtien, ja on ollut mahtavaa päästä todistamaan yrityksen kasvutarinaa aitiopaikalta. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että yrityksen kasvun ja onnistuneiden rekrytointien ansiosta olemme saaneet rakennettua EcoRealiin erittäin vahvan asiantuntija pohjan. Osaavien omien alojensa ammattilaisten kanssa työskennellessä ratkeavat eteen tulevat haasteet helposti eikä aikaa kulu turhaan selvittelyyn. Uusien ideoiden ja toteutuksien suunnittelu sujuu helposti, koska aina on tiedossa henkilö jonka puoleen kääntyä. On hienoa työskennellä näin mukaansa tempaavassa työympäristössä ja huikeiden työkavereiden kanssa.

Antti Väisänen

Energia-asiantuntija

Antti Väisänen Antti on ollut mukana EcoRealin toiminnassa lähes alusta alkaen...

Lue Antin tarina »

Toni Sulonen

Aluepäällikkö

Toni Sulonen Toni on Tampereen toimiston aluepäällikkö...

Lue Tonin tarina »

Leena Oiva

Johtava vastuullisuusasiantuntija

Leena Oiva Leena on meidän rautainen vastuullisuuden ammattilainen.

Lue Leenan tarina »

Timo Junttila

Tekninen manageri

Timo Junttila Timo on meidän osaava ja ammattitaitoinen tekninen manageri..

Lue Timon tarina »

Katja Koskinen

Kehitys- ja projektipäällikkö

Katja Koskinen Katja on meidän vahvan korjausrakentamisen taustan omaava kehitys- ja projektipäällikkö…

Lue Katjan tarina »