SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Arkistot: Career stories

Työskentelen EcoRealilla johtavana energia-asiantuntijana. Vastaan meidän energiakatselmustiimistä ja osallistunkin tavalla tai toisella lähes kaikkiin meillä tehtäviin energiakatselmuksiin sekä erilaisiin hankesuunnitelmiin. Koulutukseltani olen LVI-tekniikan DI ja alalle päädyin jokseenkin sattumalta, jokseenkin sukurasitteellakin on sormensa pelissä. Minulle kuitenkin uravalinassa on ollut alusta saakka tärkeää energiankäytön tehostaminen rakennetussa ympäristössämme.

Olen tehnyt pitkän työuran rakennusten energiatehokkuuden parissa. Aloitin jo opiskeluaikoina energia- ja elinkaarikonsultoinnin parissa Granlundilla vuonna 2005 ja ehdin työskennellä siellä noin 9 vuotta. Sieltä tieni on vienyt Metropolian opetustehtävien ja Swecon rakennuttajakonsulttivuosien jälkeen EcoRealille. EcoRealilla pääsen hyödyntämään urani aikana kertynyttä ammattitaitoa hyvin monipuolisesti. Työssäni yhdistyy teoreettinen laskentapuoli, mutta samalla minun pitää pystyä varmistamaan, että ehdottamamme toimenpiteet ovat toteutuskelpoisia.

Pidän siitä, että työni on hyvin monipuolista. Työpäivääni kuuluu usein sekä projektityötä, hallinnollisia tehtäviä, kehitystyötä ja myyntiä. Vastaan energiakatselmusprosessimme kehittämisestä ja olen mukana paljon asiakasrajapinnassa osallistuen energiakatselmusraporttien läpikäyntiin asiakkaittemme kanssa. Meillä on omasta mielestäni aivan huippuja asiakkaita ja tykkäänkin olla heidän kanssaan tekemisissä, kuunnella heidän tarpeitaan ja kehittää palveluitamme vastaamaan entistä enemmän heidän tarpeitaan.

Työssäni on mielestäni parasta se, että saan tehdä töitä hyvässä porukassa edistäen tärkeitä asioita. Tiimissämme vallitsee hyvä henki ja tekemisen meininki. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pääsemme toteuttamaan hienoja hankkeita ja minulle onkin tärkeää, että EcoRealilla tehdään konkreettisia tekoja ympäristömme eteen eikä työni jää vain ”paperikasaksi” työpöydän nurkkaan.

Toni Sulonen

Aluepäällikkö

Toni Sulonen Toni on Tampereen toimiston aluepäällikkö...

Lue Tonin tarina »

Leena Oiva

Johtava vastuullisuusasiantuntija

Leena Oiva Leena on meidän rautainen vastuullisuuden ammattilainen.

Lue Leenan tarina »

Oona Niemelä

Projekti-insinööri

Oona Niemelä Oona on meidän innokas ja oma-aloitteinen projekti-insinööri...

Lue Oonan tarina »

Timo Junttila

Tekninen manageri

Timo Junttila Timo on meidän osaava ja ammattitaitoinen tekninen manageri..

Lue Timon tarina »

Katja Koskinen

Kehitys- ja projektipäällikkö

Katja Koskinen Katja on meidän vahvan korjausrakentamisen taustan omaava kehitys- ja projektipäällikkö…

Lue Katjan tarina »

Hanna Stammeier

Johtava energia-asiantuntija

Hanna Stammeier Hanna on meillä monessa mukana ja johtaa porukkaa erinomaisella työllään...

Lue Hannan tarina »

Arkistot: Career stories

Työskentelen EcoRealilla kehitys- ja projektipäällikön tehtävissä. Työtehtäviini kuuluvat rakennuttamisen- sekä energiaremonttien yksiköiden kehitystehtävät, sekä projektipäällikön tehtävät rakennuttamisen yksikössä. Työpäiväni ovat hyvinkin erilaisia, mikä lisää työn mielekkyyttä niiden sisältäessä sekä projektien johtamista, työmaakäyntejä sekä kehitystehtäviä.

Oma työhistoria rakennusalalta on kertynyt NCC Suomi Oy:n korjausrakentamisen parista, jossa työskentelin vajaa 9 vuotta erilaisissa työmaaorganisaation tehtävissä, hyvin erilaisten projektien parissa. Rakennustuotantotekniikan insinööritutkinnon lisäksi, olen opiskellut tuotantotalouden DI-tutkinnon.

Vankka työmaakokemus ja kehityshenkisyys ovat antaneet oivat työkalut työtehtävien toteuttamiseen sekä projekteissa, että kehitystehtävissä. Nyt käynnissä olevan laatujärjestelmän kehitysprojektin myötä saamme vakiinnutettua toimintamallejamme ja tätä myötä kehittymään ja tarjoamaan asiakkaillemme entistä laadukkaampaa palvelua ja lopputulosta.

Hakiessani EcoRealille mielenkiintoni herätti yrityksen ydintavoite rakentaa vastuullisuutta vähentämällä ilmastopäästöjä ja varmistaa ihmisten terveelliset ja turvalliset olosuhteet. Ajattelin, että tälläisessä rakentamisessa minäkin haluan olla mukana. Mukavien ja ammattitaitoisten työkavereiden lisäksi yrityksen henkilöstöedut ovat mukava bonus työn mielekkyyteen.

Toni Sulonen

Aluepäällikkö

Toni Sulonen Toni on Tampereen toimiston aluepäällikkö...

Lue Tonin tarina »

Leena Oiva

Johtava vastuullisuusasiantuntija

Leena Oiva Leena on meidän rautainen vastuullisuuden ammattilainen.

Lue Leenan tarina »

Oona Niemelä

Projekti-insinööri

Oona Niemelä Oona on meidän innokas ja oma-aloitteinen projekti-insinööri...

Lue Oonan tarina »

Timo Junttila

Tekninen manageri

Timo Junttila Timo on meidän osaava ja ammattitaitoinen tekninen manageri..

Lue Timon tarina »

Katja Koskinen

Kehitys- ja projektipäällikkö

Katja Koskinen Katja on meidän vahvan korjausrakentamisen taustan omaava kehitys- ja projektipäällikkö…

Lue Katjan tarina »

Hanna Stammeier

Johtava energia-asiantuntija

Hanna Stammeier Hanna on meillä monessa mukana ja johtaa porukkaa erinomaisella työllään...

Lue Hannan tarina »

Arkistot: Career stories

Timo aloitti EcoRealilla syksyllä 2018, ja hän toimii yrityksessä teknisenä managerina Sagax Asset Management Oy:n asiakuudessa. Hänen työnkuvaansa sisältyy vahvasti mm. kiinteistöjen ylläpito, projektien hoito, vuokralaismuutokset, kustannuksien seuranta ja budjetointi sekä hankintojen kilpailutukset.

Timon työura alkoi 1990 -luvulla teollisuuden kunnossapidossa, ja hän valmistui koneinsinööriksi Kokkolan ammattikorkeakoulusta vuonna 2005. Valmistumisen jälkeen Timo työskenteli konepajateollisuudessa projektinjohtotehtävissä ja johti nostovälineiden huoltotoimintaa, sekä toimi kansainvälisessä kaupassa. Työura jatkui kiinteistöjen parissa kiinteistöhuollon ja tekniikan johtamisen tehtävissä, joista Timolla on vankka 10 vuoden kokemus. Työhistorian vuoksi siirtyminen teknisen managerin tehtäviin tuntui luonnolliselta askeleelta.

Timo pitää teknisen managerin työn suuresta vaihtelevuudesta, sillä monipuolisessa työssä tapaa päivittäin paljon uusia ihmisiä, ja päivän suunnitelmat voivat muuttua nopeasti. Silloin on mahdollisuus oppia uutta ja kehittyä työssä sekä haastaa itseään jatkuvasti. Tämä tekee työstä kiinnostavaa ja innostavaa. EcoRealin hyvä yhteistyöhenki tuo mielekkyyttä työhön ja laajan asiantuntijaverkoston apuun voi aina tarvittaessa kääntyä.

”Koen työni tärkeäksi ja kiinteistöalalla ammatillista osaamistani sekä pitkää kokemustani arvostetaan. Meillä on EcoRealilla hyvä porukka ja puhallamme yhteen hiileen. Tästä on hyvä jatkaa osana EcoRealin tiimiä myös tulevaisuudessa”, toteaa Timo.

Toni Sulonen

Aluepäällikkö

Toni Sulonen Toni on Tampereen toimiston aluepäällikkö...

Lue Tonin tarina »

Leena Oiva

Johtava vastuullisuusasiantuntija

Leena Oiva Leena on meidän rautainen vastuullisuuden ammattilainen.

Lue Leenan tarina »

Oona Niemelä

Projekti-insinööri

Oona Niemelä Oona on meidän innokas ja oma-aloitteinen projekti-insinööri...

Lue Oonan tarina »

Timo Junttila

Tekninen manageri

Timo Junttila Timo on meidän osaava ja ammattitaitoinen tekninen manageri..

Lue Timon tarina »

Katja Koskinen

Kehitys- ja projektipäällikkö

Katja Koskinen Katja on meidän vahvan korjausrakentamisen taustan omaava kehitys- ja projektipäällikkö…

Lue Katjan tarina »

Hanna Stammeier

Johtava energia-asiantuntija

Hanna Stammeier Hanna on meillä monessa mukana ja johtaa porukkaa erinomaisella työllään...

Lue Hannan tarina »

Arkistot: Career stories

Oona valmistui energiatekniikan diplomi-insinööriksi syksyllä 2019 Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Sain ensikosketukseni EcoRealiin, kun etsin diplomityöpaikkaa. Halusin diplomityöni aiheen liittyvän energiatehokkuuden parantamiseen tai uusiutuvaan energiaan. EcoRealin toimintaan perehdyttyäni kiinnostukseni heräsi ja lähetin avoimen hakemuksen. EcoRealilta vastattiin nopeasti, että heillä voisi olla sopiva aihe diplomityölle.

Diplomityöni aiheeksi muodostui päivittäistavarakauppojen kylmäjärjestelmien energiatehokkuuden parantaminen. Valmiin aiheen lisäksi olen saanut EcoRealilta loistavat puitteet työn tekemiselle. Minun on annettu tehdä diplomityötä itsenäisesti, tukea ja ohjausta on ollut aina saatavilla tarpeen mukaan.

Diplomityöni lisäksi olen päässyt tekemään EcoRealilla myös muita monipuolisia ja mielenkiintoisia tehtäviä. On mahtavaa, että EcoRealilla annetaan mahdollisuus oppia ja kehittyä. Koen itseni onnekkaaksi, kun saan työskennellä kokeneiden asiantuntijoiden ympäröimänä. EcoRealilla on hyvä työilmapiiri ja huiput työkaverit, joiden ansiosta töihin on kiva tulla.

Toni Sulonen

Aluepäällikkö

Toni Sulonen Toni on Tampereen toimiston aluepäällikkö...

Lue Tonin tarina »

Leena Oiva

Johtava vastuullisuusasiantuntija

Leena Oiva Leena on meidän rautainen vastuullisuuden ammattilainen.

Lue Leenan tarina »

Oona Niemelä

Projekti-insinööri

Oona Niemelä Oona on meidän innokas ja oma-aloitteinen projekti-insinööri...

Lue Oonan tarina »

Timo Junttila

Tekninen manageri

Timo Junttila Timo on meidän osaava ja ammattitaitoinen tekninen manageri..

Lue Timon tarina »

Katja Koskinen

Kehitys- ja projektipäällikkö

Katja Koskinen Katja on meidän vahvan korjausrakentamisen taustan omaava kehitys- ja projektipäällikkö…

Lue Katjan tarina »

Hanna Stammeier

Johtava energia-asiantuntija

Hanna Stammeier Hanna on meillä monessa mukana ja johtaa porukkaa erinomaisella työllään...

Lue Hannan tarina »

Arkistot: Career stories

Leena on meidän rautainen vastuullisuuden ammattilainen. Leena on työskennellyt vastuullisuuden parissa 1990-luvun lopulta lähtien, ja hän ollut mukana vastuullisuuden kehittymisessä niin Suomessa kuin globaalisti.

Toimin EcoRealilla johtavana vastuullisuusasiantuntijana. Koulutukseltani olen rakennus- ja ympäristönsuojelutekniikan diplomi-insinööri. Aloitin työurani Nokialla yrityksen hurjimpien kasvun vuosien aikana, ja Nokia oli vastavalmistuneelle insinöörille hieno ympäristö kasvaa. Nokialla tehtiin uraauurtavaa vastuullisuustyötä jo 2000-luvun alussa, ja sieltä mukaan ottamiani oppeja pystyn edelleen käyttämään hyväksi työssäni. Nokialta siirryin ympäristöjärjestö WWF:lle tekemään yhteistyötä ympäristön suojelemiseksi suomalaisten yritysten kanssa.

Vastuullisuustyössä tapahtui käänne vuoden 2005 tienoilla, kun siihen saakka vastuullisuutta ei oltu osattu nähdä tärkeänä osana liiketoimintaa. Vuosikymmenen lopulla suunta muuttui, ja yritykset alkoivat miettiä tapoja toimiakseen vastuullisemmin. Nykyisin vastuullinen liiketoiminta on yleinen tapa toimia ja pienetkin yritykset pohtivat vaikutuksiaan. EcoRealilla tarjoamme vastuullisuuspalveluita kaiken kokoisten ja kaikkien alojen yritysten tarpeisiin, olivat he sitten missä vaiheessa tahansa omassa vastuullisuustyössään.

Arvostan EcoRealilla erityisesti sitä, että minuun luotetaan ja kokemustani arvostetaan. Olen alusta saakka päässyt itse suuresti vaikuttamaan työnkuvaani ja tapaani tehdä töitä. Tuodessani esiin uuden idean saan yleensä innostuneen vastaanoton ja vapaat kädet idean jatkojalostukseen ja tuotteistamiseen. Erityisen motivoivaa on tehdä töitä yrityksessä, jonka tuottama hiilikädenjälki yli 1000 kertaa suurempi kuin jalanjälki, ja jonka ydinliiketoiminnan tavoite on vähentää asiakkaiden energiankulutusta ja ilmastopäästöjä.

Toni Sulonen

Aluepäällikkö

Toni Sulonen Toni on Tampereen toimiston aluepäällikkö...

Lue Tonin tarina »

Leena Oiva

Johtava vastuullisuusasiantuntija

Leena Oiva Leena on meidän rautainen vastuullisuuden ammattilainen.

Lue Leenan tarina »

Oona Niemelä

Projekti-insinööri

Oona Niemelä Oona on meidän innokas ja oma-aloitteinen projekti-insinööri...

Lue Oonan tarina »

Timo Junttila

Tekninen manageri

Timo Junttila Timo on meidän osaava ja ammattitaitoinen tekninen manageri..

Lue Timon tarina »

Katja Koskinen

Kehitys- ja projektipäällikkö

Katja Koskinen Katja on meidän vahvan korjausrakentamisen taustan omaava kehitys- ja projektipäällikkö…

Lue Katjan tarina »

Hanna Stammeier

Johtava energia-asiantuntija

Hanna Stammeier Hanna on meillä monessa mukana ja johtaa porukkaa erinomaisella työllään...

Lue Hannan tarina »

Arkistot: Career stories

Toni on Tampereen toimiston aluepäällikkö, joka hoitaa niin pienet kuin isot projektit hymyssä suin ”kyllä hoituu” -periaatteella.

Olen koulutukseltani rakennustekniikan insinööri (AMK) ja töiden ohessa olen suorittanut lisäksi myös RET Pro ja KOKO -koulutukset. Työurani aikana olen työskennellyt muun muassa energiainsinöörinä Pirkanmaan osuuskaupalla usean vuoden ajan. Aloitin EcoRealilla projektipäällikkönä keväällä 2018. Työaikani kuluu pääsääntöisesti erilaisissa energiaremonttien rakennuttamistehtävissä, organisoiden projektien hallitun läpiviemisen yhteistyössä todella osaavan tukiorganisaation kanssa sekä Tampereen toimiston vetämisessä.

EcoRealilta löytyy laaja-alaisesti eri tekniikanalojen rautaisia ammattilaisia ja yrityksen filosofiaan kuuluu tietotaidon avoin jakaminen. Kukaan ei ole kaikkitietävä, joten käännetään heikkoudet mieluummin yhdessä vahvuuksiksi. Harvemmin voi tekemänsä työn todeta olevan eettisesti todella arvokasta, mutta työskentely energiatehokkuuden parissa nostaa hymyn korviin ja jokaisen päivän pääteeksi ilmastopäästöt ovat takuuvarmasti paremmalla tasolla kuin aamulla herätessä.

Työpäivät vierähtävät kuin siivillä, päivittäin kello juoksee ajatusta nopeammin ja yhtäkkiä onkin kohtiin lähdön aika. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä merkki siitä, että työnteko on mielekästä ja yrityksen tuki työnhyvinvoinnille on kunnossa. Päivittäisestä aherruksesta huolimatta tekemistä riittää, joten tule mukaan vahvistamaan nykyisiä toimintasektoreita tai kehittämään aivan uusia palvelukokonaisuuksia. Tehtäviä ja vastuuta on EcoRealilla paljon tarjolla, joten on itsestä kiinni miten paljon tehdä. Ole siis rohkeasti oma itsesi!

Toni Sulonen

Aluepäällikkö

Toni Sulonen Toni on Tampereen toimiston aluepäällikkö...

Lue Tonin tarina »

Leena Oiva

Johtava vastuullisuusasiantuntija

Leena Oiva Leena on meidän rautainen vastuullisuuden ammattilainen.

Lue Leenan tarina »

Oona Niemelä

Projekti-insinööri

Oona Niemelä Oona on meidän innokas ja oma-aloitteinen projekti-insinööri...

Lue Oonan tarina »

Timo Junttila

Tekninen manageri

Timo Junttila Timo on meidän osaava ja ammattitaitoinen tekninen manageri..

Lue Timon tarina »

Katja Koskinen

Kehitys- ja projektipäällikkö

Katja Koskinen Katja on meidän vahvan korjausrakentamisen taustan omaava kehitys- ja projektipäällikkö…

Lue Katjan tarina »

Hanna Stammeier

Johtava energia-asiantuntija

Hanna Stammeier Hanna on meillä monessa mukana ja johtaa porukkaa erinomaisella työllään...

Lue Hannan tarina »