SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

EU-taksonomia

Euroopan unioni on luonut Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal), jonka tarkoituksena on edistää unionin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Osana tätä ohjelmaa EU on luonut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän (EU-taksonomia), jonka tavoitteena on saada rahoitusmarkkinat suosimaan ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja. Miten yrityksenne on varautunut EU-taksonomian velvoitteisiin? Entä tiedätkö, täyttääkö yrityksenne EU-taksonomian kriteerit?

Mikä on EU-taksonomia?

EU-taksonomia on kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä, joka luo kriteerit ympäristön kannalta kestävän liiketoiminnan määrittämiselle. Taksonomiavelvollisten tulee tarkastella toimintaansa kuuden ympäristötavoitteen kautta sekä ilmoittaa yksinkertaistettuna, kuinka monta prosenttia yrityksen liikevaihdosta on taksonomian mukaista. EU-taksonomian avulla yritykset ja sijoittajat voivat siis kommunikoida uskottavasti vihreästä toiminnasta, mikä auttaa siirtymässä kohti vähähiilisempää taloutta.

 

Keitä EU-taksonomia koskee ja milloin?

EU-taksonomian asetus koskee rahoitusmarkkinoilla toimivia yrityksiä ja suuria yrityksiä, jotka ovat edellytetty tekemään muitakin taloudellisia selvityksiä CSRD-direktiivin nojalla. Taksonomia voi vaikuttaa myös muiden yritysten toimintaan monessa eri vaiheessa ilman erillistä raportointivelvoitetta. Asetus astui voimaan 12. heinäkuuta 2020 ja yritysten pitää raportoida asetuksen vaatimusten mukaisesti ensimmäisen kerran vuoden 2022 loppuun mennessä.

 

Tarvitsetteko apua EU-taksonomian viidakossa?

Autamme teitä kaikissa EU-taksonomiaan liittyvissä asioissa:

  • Tarkastelu: selvitämme yrityksenne taksonomiakelpoisuuden eli sen, ovatko toimintonne taksonomian kriteereiden piirissä ja minkälaisia kriteereitä toimintanne täytyy täyttää
  • Arviointi: selvitämme yrityksenne taksonomianmukaisuuden eli yrityksenne EU-taksonomian nykytilan sekä raportoimme siitä vaatimusten mukaisesti
  • Konsultointi: autamme teitä kaikissa EU-taksonomiaan liittyvissä kysymyksissä, kuten suunnittelun ohjauksessa EU-taksonomian kriteereiden ja vaatimusten täyttämiseksi
  • Koulutus: räätälöity koulutuskokonaisuus yrityksille, jotka pohtivat taksonomian vaikutuksia toiminnalleen, mutta eivät tiedä miten edetä

Valitse jokin valmiista paketeistamme tai ota yhteyttä, niin mietitään juuri teille sopiva kokonaisuus!

 

ASIAKKAAN HYÖTY

EcoRealin avulla asiakas saa:

  • Ajankohtaista tietoa EU-taksonomian velvoitteista ja vaatimuksista
  • Ymmärryksen taksonomian asettamista kriteereistä yrityksen toiminnalle
  • Apua taksonomiamukaisuuden raportointiin

 

Tyytyväiset sijoittajat ja rahoittajat

EU-taksonomian tavoitteena on saada rahoitusmarkkinat suosimaan ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja. Näin ollen sijoittajat ja rahoittajat tulevat odottamaan EU-taksonomian mukaista toimintaa ja raportointia myös niiltä yrityksiltä, jotka eivät asetuksen mukaisesti tällä hetkellä ole raportointivelvollisuuden piirissä.

 

Riskienhallinta

EU:n taksonomia-asetus ja siihen liittyvä kestävän kehityksen luokittelujärjestelmä ovat varsinainen viidakko tavalliselle tallaajalle. Asiantuntijoiden tekemän työn avulla asiakas välttyy useiden EU-ohjeiden ja direktiivien läpikäynniltä sekä varmistuu raportoinnin oikeellisuudesta.

 

Ajantasaisuus ja ennakointi

Ensimmäisessä vaiheessa EU-taksonomia vaikuttaa rahoitusmarkkinoilla vaikuttaviin ja suuriin yrityksiin. Myöhemmin sen piiriin on tarkoitus ottaa laajemmin muutakin elinkeinoelämää, ja raportointivelvoite voi mahdollisesti laajentua koskemaan suurempaa määrää yrityksiä. Vastuullinen yritys ennakoikin jo etukäteen ja selvittää sen vaikutukset omalle liiketoiminnalleen hyvissä ajoin.