SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Hiilijalanjälki

Yrityksen hiilijalanjäljen laskenta

Tarvitsetteko apua hiilijalanjäljen tai -kädenjäljen laskennassa? Haluatteko vertailla eri skenaarioita toiminnan muutosten vaikutuksista hiilijalanjälkeen? Selvitämme yrityksenne tai organisaationne toiminnan hiilijalanjäljen ja -kädenjäljen ja autamme kaikissa niihin liittyvissä laskentatarpeissa. Pääsääntöisesti hiilijalanjälkilaskentamme noudattaa Green House Gas (GHG) Protocol ohjeistusta. Kokoamme tuloksista visuaalisen viestintäpaketin sekä laajemman raportin vähennyskohteineen.

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja syntyy yrityksen toiminnassa.

Yrityksen hiilijalanjäljen laskennassa otetaan huomioon yrityksen suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt.

Rakennushankkeen hiilijalanjälki

Ympäristöministeriö kehittää parhaillaan menetelmää rakennuksen vähähiilisyyden arviointiin. Periaatteena on arvioida rakennuksen koko elinkaaren aikaiset päästöt materiaalien valmistuksesta purkuun saakka. Arvioinnin tavoitteena on pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä suunnitteluohjauksen kautta. Menetelmä soveltuu kaikille rakennustyypeille uudis- ja korjausrakentamiseen.

Tarjoamme hiilijalanjäljen laskentaa kaikkien kolmen Scopen osalta ja Ympäristöministeriön menetelmän mukaisesti. Ota yhteyttä niin kerromme tarkemmin!

Hyödyt


I
mago ja kilpailukyky

Edelläkävijäyritykset laskevat ja ohjaavat toimintaansa hiilijalanjälkilaskennan perusteella. Vähähiilisyys kiinnostaa yhä kasvavissa määrin myös sijoittajia ja rahoittajia, jolloin se voi pienentää pääoman kustannusta.

Toiminnan kehittäminen

Hiilijalanjälkilaskennan pohjalta voidaan kehittää toimintaa esimerkiksi suunnittelemalla päästövähennyspolku kohti hiilineutraaliutta.

Resurssien suuntaaminen vaikuttaviin päästövähennystoimenpiteisiin

Hiilijalanjälkilaskennan avulla tunnistetaan erot päästölähteiden välillä. Resurssit voidaan suunnata merkittävimpiin päästövähennystoimenpiteisiin ja välttää näin resurssien tuhlaamista.

Sisältöä vastuullisuusraportointiin

Laskennan tulokset kootaan raporttiin, jota on mahdollisuus räätälöidä toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tuloksia voidaan hyödyntää myös vastuullisuusraportoinnissa. Vuosien välinen vertailu ja toimien vaikuttavuuden seuraaminen on helppoa.

Päästökompensaatio ja suojautuminen päästöjen hinnoittelulta

Yrityksen päästöt on mahdollista kompensoida investoimalla hiilinieluihin, kun yrityksen aiheuttamat ilmastovaikutukset on ensin tunnistettu hiilijalanjälkilaskennan avulla.